Doğrusöz  >> Özel Haber 27.12.2015 09:18

İşbirliği ve tanıtım

>>>>Hemen her platformda ‘Kastamonu’nun kurtuluşu turizmdedir’ söylemleri dillendirilse de yeterli girişim olmaması nedeniyle neredeyse bir arpa boyu yol alamıyoruz. İlimiz turizminin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atan Turizm Fakültesi öğretim üyeleri, özellikle son yıllarda atağa kalkma çabası içinde olan Kastamonu turizmi için en önemli olgular ‘işbirliği’ ve ‘tanıtım’…

İşbirliği ve tanıtım
>HİLAL AKKİRPİ/ÖZEL HABER
EN eski şehirlerden biri olması, yıllardan bu yana Ilgaz’ın arkasında sıkışıp kalması, ulaşım sıkıntısı ve tanınmaması gibi sebepler Kastamonu’nun gelişmesini ve kendisini göstermesini engelledi. Ancak son yıllarda il genelinde yapılan yatırımlar ve projeler ile Kastamonu’nun kabuğu kırılmaya başladı. Atılan adımlar ile şehrin bünyesinde bulunan zenginlikler ortaya çıkarılıyor. Şehrin zenginlikleri bir bir ortaya çıkarken son dönemde ‘Kastamonu’nun kurtuluşu turizmdedir’ söylemleri de kendini gösteriyor. 12 ay turizm potansiyeli olan Kastamonu için turizmin durumunu Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri değerlendirdi.
>Ateş: Kastamonu’yu küresel ölçekte tanıtıyoruz
Turizm Fakültesi olarak misyonunu ulusal ve uluslararası ölçekte turizm sektörüne profesyonel, yenilikçi, milli ve evrensel değerlere sahip yönetici ve girişimci adayları yetiştirmek ve turizmin gelişimine bilimsel, sektörel ve toplumsal anlamda katkı sağlamak olarak açıklayan KÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, faaliyetlerini de bu doğrultuda gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Ateş, turizm konusunda somut çalışmalar yaptıklarını şu sözleri ile aktardı; “İlk olarak Kastamonu’daki tüm turizm paydaşlarını bir araya getiren bir çalışma düzenledik. Kastamonu turizminde bir yol haritası belirleme ihtiyacının teşhis edilmiş olması nedeniyle 2014 yılının Nisan ayında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında “Kastamonu Turizminin Yol Haritası” adlı bir forum düzenledik. Böylelikle Kastamonu turizminin meseleleri gün boyunca 3 farklı etkinlikle derinlemesine irdelenmiştir. Fakülte olarak turizm paydaşlarınca belirlenen 138 farklı soruna en iyi çözüm önerilerinin yine onların bakış açıları ile ortaya konabileceği inancı ile 17 Eylül 2014 tarihinde ‘Kastamonu turizmcileri problemlerine çözüm arıyor’ başlığı altında bir çalıştay düzenledik. Özel sektör-sivil toplum kuruluşu-mahalli idare-kamu-üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergilediğimiz bu çalıştay aynı zamanda turizme atfettiğimiz önemin de somut bir göstergesidir. Fakültemizin yerel anlamda katkı sağladığı bir diğer proje ise Küre ilçemizde 20-21 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen çalıştaydır. Fakültemizin Kastamonu turizmi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar yalnızca yerel düzeyde olmayıp, halen çok yönlü olarak hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde sürmektedir. Örneğin bu yıl 19-21 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz, “1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu”, Türkiye ve Türk Dünyası ülkelerinden turizmde siyasi karar alıcı ve akademisyenleri ortak bir anlayışta birleştirmek üzere bir araya getiren önemli bir projedir. 8 farklı ülkeden 86 bildirinin sunulacağı bu sempozyuma 5 ülkeden de Turizm Bakanı veya Bakan Yardımcısı düzeyinde katılım gerçekleşecektir. Bu sempozyum, Kastamonu’nun hem Türkiye hem de küresel ölçekte tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak bir etkinliktir.”
>‘Çalışmalarımız sinerjiye dönüşüyor’
“İlk kez fakültemiz tarafından bilim dünyasına kazandırmayı hedeflediğimiz ‘Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi’ bu yılın sonunda ilk sayısı ile yayınlanmaya başlayacak ve ilerleyen dönemde periyodik olarak yayınlanan saygın bir uluslararası dergi olarak adını duyuracaktır” diyen Ateş 2016’da Kܒ nün ev sahipliğinde Kastamonu’da düzenlenecek olan ‘9. Turizmde Akademik Arama Konferansı’, ‘Turizm Rehberliği’ başlığı altında bu mesleğin eğitimi ile ilgili standartların geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak bir organizasyon olduğunu ifade etti. Ateş; “2017 yılında fakültemiz 3. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresini düzenleyecektir. Fakültemizin en önemli projelerinden birisi de dünya üniversitesi olma yolunda atılan adımlardır. Erasmus, Mevlana ve diğer uluslararası işbirliği protokolleri ile öğrencilerimiz diğer ülkelerde bir veya iki sömestr öğrenim görme ve yaz stajlarını tamamlama imkânlarına sahip olmaktadırlar.  Bir diğer projemiz ise, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, onlara ekip ruhu ve liderlik özellikleri kazandırmak ve topluma faydalı hizmetleri üretmek amacıyla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz, ‘Turizm Fakültesi Öğrenci Ekipleri’ projesidir. Bu proje kapsamında hocalarımızın danışmanlığı ve öğrencilerimizin liderliğinde çeşitli ekipler oluşturulması planlanmaktadır. Bu çalışmalarımızın Kastamonu’da bir sinerji oluşturmada en önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz” dedi.
>Oktay: Turizm birden fazla sektörle büyümeli
Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutay Oktay da, Kastamonu için sadece turizme bağlı bir planlama yapılmasının bir takım sakıncalar doğurabileceğini ifade etti. Oktay; “Eğer ekonomik bir kurtuluştan bahsediyorsak birden fazla sektöre öncelik verilmelidir. Çünkü turizm talebi, mevsime, modaya, bölgeler arasındaki rekabete, politik ve ekonomik istikrara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kastamonu sahip olduğu turistik değerleri ve bu alandaki potansiyeli ile dikkat çekmektedir. Turizmde planlı ve organize bir gelişmenin sağlanması ile turizmin ilin önemli gelir kaynaklarından biri olabileceği aşikârdır. Turizmin gelişmesi ile beraber ilin coğrafi ve ekonomik potansiyeli de tanınmaya başlayacak ve bu sayede diğer sektörlere yapılan yatırımlar da hızlanacaktır” diye konuştu. 
>Tanrısever: Turizm tek mevsimdir
Kastamonu turizminin dört mevsime yayılması gerektiği konusundaki görüşleri değerlendiren KÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Canan Tanrısever ise; “Turizm tek mevsimdir ve o tek mevsim de herkesin kâr yaptığı mevsimdir” diye konuştu. Tanrısever sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Tek merkezde turizm aktiviteleri 12 aya yayılarak da yapılabilir, şehri bölgelere ayırarak da. Aslında turizmi 12 aya yaymak ülkeyi; iklimsel, tarihi, kültürel özellikleri düşünülerek bölgelere ayıran bir ülke politikası olmalıdır. Bir turizm stratejisi olmadan turizmi 12 aya yaymak da turizmden para kazanmak da çok olası değildir. Yüzde 67’si orman olan bir şehrin hangi turizm çeşidi ile ön planda olması gerektiği ortadadır. Doğa turizmi… Doğa başlığı altında her şey… Doğada macera,  doğada gençlik, doğada kırsal, doğada kış… Kastamonu kent merkezi tarihi dokusuyla, sivil mimarisi ile şehrin siluetini bozan, sonradan olma, sonradan görme eserleri çıkardığınızda kendi döneminde zekice tasarlanmış bir kent. Gelişmiş ülkelerde eski şehir olarak adlandırılan yerlere modern yapılar inşa edilmez. Kentin ruhu yapıldığı dönemle korunur. Kastamonu’nun kültürel, tarihi ve coğrafi mirası düşünüldüğünde gelişim ancak doğa ile gerçekleştirilebilir.”

>Aydoğdu: Doğa, kültür ve insan temalı park, Doğa Kültür Köyü için idealdir
KÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu ise şehre kazandırılan ancak bir türlü hizmete açılamayan Doğa Kültür Köyü ile ilgili görüşlerini gündeme getirdi. Aydoğdu Doğa Kültür Köyü’nün benzerlerinin AB ülkelerinde çok fazla olduğunu kaydetti. “Turizmin doğal güzellikler açısından olduğu kadar sosyo-kültürel açıdan da çekici bir çevrede başlaması ve hızla mekân tüketen bir nitelik taşıması, turizmde sürdürülebilirlik olgusunun ilgili çevrelerde yüksek sesle tartışılmaya başlanmasına yol açmıştır” diyen Aydoğdu, sürdürülebilirliğin Kastamonu için de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Aydoğdu; “Doğa Kültür Köyü’nün projede belirlenen amaçları gerçekleştirebilmesi güvenilir finansman kaynaklarının sürekli bir biçimde sağlanması ile olanaklıdır. Proje bileşenleri, sağlanacak ek finansman ile tamamlanır iken, başta Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olmak üzere, TUREM gibi turizm eğitimi veren kurumların bu alana taşınması projenin bir parçası olarak hemen gündeme alınması şiddetle öneriyorum. Bununla birlikte özellikle turizme giriş kademesi elemanı yetiştirecek bir Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nin de bu alan içerisinde proje ruhuna uygun bir biçimde kazandırılması gerekmektedir. Doğa, Kültür ve İnsan Temalı Park yapılabilir.  Bu park Kastamonu Havalimanı’na çok yakın bir mesafede olmasının yanı sıra Ankara yolu üzerinde yer alması buradaki konaklama, yeme-içme ve diğer bütünleyici bölümlerin sunacağı ürün ve hizmetlerin çok kolay bir biçimde pazarlanmasını sağlayacak avantajlara sahip olması demektir. Başta Kastamonu olmak üzere, çevre illerden sağlanacak günübirlik ziyaretçi talebi de karşılanacaktır” dedi.
>Avcı: Gerekli yaklaşımlar desteklenirse yörenin turizmi daha hızlı gelişecektir
Kastamonu’da son yıllarda yaşanan turizm atılımlarını da KÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı değerlendirdi. Seyahat acenteciliği faaliyetlerinin artması, turizmde etkin sivil toplum örgütlerinin oluşması, üniversitenin ilgisi ve benzerlerinin gayretleriyle il bazında turizme yönelik bir ilgi oluştuğunu ifade eden Avcı bu noktaya planlı bir çabayla değil konjonktürün zorlamasıyla gelindiğini söyledi. Avcı; “Dünyada sivil mimari onarımları hızlanmış vaziyette; kültürel mirası koruma çabaları yoğunlaştı. Günümüzün akım ve eğilimlerine bakıldığında, kültürel mirasın mimari koruma çabalarının yanında; organik beslenmenin artması, doğa sporlarına ilginin yoğunlaşması, agro turizmin gelişmesi, kent tarihi araştırmalarının önem kazanması, fotoğraf sanatçılarının yörenin turistik değerlerine ilgisi, yöresel mutfakların özel günler ve fuarlarda etkinleşmesi, destinasyonlar arası rekabet vb. hususlar göze çarpmaktadır. Doğanın, kültürün kaynaştığı mükemmel bir potansiyelin bulunduğu Kastamonu’da bu güncel akımlar ve eğilimler, çok rahat ortam bulabilecektir. Şayet, yaklaşımlar desteklenirse yörenin turizmi daha hızlı gelişecektir” dedi.
>Oktay: Profesyonel bir tanıtım portföyü oluşturulmalı
“Kastamonu’nun en önemli sorunlarından birisi tanınmama veya eksik, yanlış tanınmasıdır” diyen Oktay; “Tanıtım konusunda hedef kitlelere doğrudan etki edebilecek ve harekete geçirebilecek kişi ve kurumları markaja almamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin; büyük tur operatörlerinin sahipleri ve yöneticileri ilimizde ağırlanarak, onlara burada turistlerin faydasına sunulabilecek çekicilikler ve imkânlar tanıtılmalı ve Kastamonu’nun yurt içi organize tur kataloglarına ve reklamlarına daha çok girmesi teşvik edilmelidir. Yine turist yönlendirmede etkili olan turizm dergi ve gazetelerinin editörleri ilimizde ağırlanmalı ve Kastamonu turizmi ile ilgili haberlerin sürekli medyada yer alması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Yorum Yaz
Kastamonu - 8 °C / 19 °C
18 Kasım 2017
17 Kasım 2017
Özel Haberler

Kış lastiği kara borsaya düşebilir

Hamsi cep yakıyor!

Kestane Balı'nın parmak izi çıkarılacak

Biraz saygı!

Sırrı doğal üretim

Ramazan'da kırmızı eti yine pahalıya yiyeceğiz

Soydan: Daha iyi bir Kastamonu için güçlü bir medya gerek

Sahaflar, zamana meydan okuyor

Tüm Özel Haberlerimiz İçin Tıklayın
Ençok Okunanlar

Uğurlu için ışık göründü!

Emeklilere müjde, TOKİ’den ev geliyor

Uğurlu’nun açılmasına ENGEL OLANLAR VAR

Yargıtay 15. Ceza Dairesi’ne Dadaylı başkan